რას ნიშნავს "მეილ კლიენტით" ელ-ფოსტებთან მუშაობა

  • SMTP პარამეტრები, SMTP, ელ-ფოსტის SMTP, email client programs
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?