მონიშნული სტატიების ნახვა 'SMTP'

 რას ნიშნავს "მეილ კლიენტით" ელ-ფოსტებთან მუშაობა

  რამდენიმე წინადადებით აგიხსნათ თუ რას წარმოადგენს პროგრამა  „მეილ კლიენტი“ და რა არის საჭირო...