მონიშნული სტატიების ნახვა 'HTTPS'

 SSL-სერტიფიკატები

რისთვისაა საჭირო SSL-სერტიფიკატი? HTTP-პროტოკოლი, რომლის მეშვეობითაც გადაეცემა უმრავლესი...