მონიშნული სტატიების ნახვა 'Domain'

 დომენი (Domain)

  დომენური სახელწოდება ინტერნეტში საიტების იდენტიფიცირებისთვის გამოიყენება. ამიტომ, მისი...